Hotstone Massage

Wat is een Hotstone Massage ?

Over het algemeen wordt het lichaam eerst met handen gemasseerd en daarna met hete stenen.

Ontspannend en helend

Hot Stone Massage is een gecombineerde vorm van intuïtieve massage, thermotherapie en aromatherapie, vanuit de gedachtegang “Geest, Ziel en Lichaam zijn één”. De massage heeft een diepe ontspannende en helende werking. De thermotherapie kan bestaan uit hete, warme en koude stenen, net waar persoonlijke behoefte naar is.

Over het algemeen wordt het lichaam eerst met handen gemasseerd en daarna met hete stenen. Dit geeft het effect dat er een diepere ontspanning ontstaat, maar ook dat de bloed en lymfstromen beter gaan stromen. Blokkades in spierweefsel worden makkelijker opgelost, niet alleen door de massage 

maar ook door de warmte. Als een lichaamsdeel gemasseerd is, wordt dat deel bedekt met warme stenen. Het voelt dan alsof warme handen nog overal energieën door blijven geven en dat zorgt voor een zeer prettige ervaring.